Terapia behawioralna

Oferuję terapię behawioralną dla psów i kotów. Spotkanie odbywa się zawsze w naturalnym dla zwierzęcia środowisku, czyli w jego domu i trwa około 2 godziny – najlepiej, by uczestniczyli w nim wszyscy domownicy. W tym czasie zbieram informacje nie tylko o samym zachowaniu problemowym, ale też o typowym dniu zwierzaka, diecie, relacjach z ludźmi i innymi zwierzętami, pochodzeniu i wcześniejszych doświadczeniach. Na tej podstawie analizuję przyczyny i podłoża niepożądanych zachowań i ustalam plan terapii, który wraz z podsumowaniem spotkania wysyłam drogą mailową w ciągu maksymalnie trzech dni od spotkania. W czasie trwania terapii pozostaję w kontakcie z opiekunami, w razie konieczności modyfikuję zalecenia.

Jeżeli opiekunowie mają taką możliwość, zachęcam do wysyłania nagrania problemowych zachowań jeszcze przed pierwszą wizytą – to bardzo przyspiesza analizę problemu.

Przed wizytą konieczne jest badanie lekarskie w celu wykluczenia wszystkich zdrowotnych przyczyn problemowego zachowania.