Terapia behawioralna psów

Terapia behawioralna psów – Grudziądz

Terapia behawioralna to usługa skierowana do wszystkich opiekunów, którym trudno się żyje z zachowaniem prezentowanym na co dzień przez ich psa, którzy nie rozumieją swojego psa, ale też dla osób, które chciałyby dowiedzieć się więcej o swoim psie, o tym, jak budować z nim relacje i jak go wspierać w różnych sytuacjach. Pracujemy z psami lękliwymi, nadpobudliwymi, z problemami separacyjnymi, a także psami agresywnymi. Najczęściej konsultujemy w naszej salce w Mniszku, ale to zależy od rodzaju problemu. Często spotykamy się też na dworze, a czasami w domu opiekuna. W czasie spotkania naszym nadrzędnym celem jest zrozumieć przyczyny zachowania psa i emocje, jakie za tym zachowaniem stoją, ponieważ tylko rozumiejąc przyczyny zachowania możemy dobrać metody pracy tak, by zachowanie uległo zmianie. Spotkanie trwa około dwóch godzin – w tym czasie poznajemy psa i opiekunów i razem z nimi ustalamy plan pracy, który później przesyłamy drogą mailową. Kolejne spotkania, o ile są niezbędne, są krótsze – niestety zazwyczaj nie jesteśmy w stanie przed pierwszym spotkaniem ocenić, ile spotkań będzie potrzebnych, by osiągnąć pożądany efekt, ani jak częste zasugerujemy spotkania. Czasami wystarczy jedno-dwa spotkania, a czasami potrzeba ich dużo więcej.

Ceny:

  • pierwsze spotkanie – 200 zł
  • kolejne spotkania – 120
 


    Czy problem:

    Jakim rodzajem pożywienia żywi Pan(i) swojego psa?

    Jak duży apetyt ma pies?