Terapia behawioralna kotów

Terapia behawioralna kotów

Spotkanie odbywa się w domu opiekuna i trwa około dwóch godzin. Najlepiej, by uczestniczyli w nim wszyscy domownicy. W tym czasie zbieram informacje nie tylko o samym zachowaniu problemowym, ale też o typowym dniu zwierzaka, diecie, relacjach z ludźmi i innymi zwierzętami, pochodzeniu i wcześniejszych doświadczeniach. Na tej podstawie analizuję przyczyny i podłoża niepożądanych zachowań i ustalam plan terapii, który wraz z podsumowaniem spotkania wysyłam drogą mailową w ciągu trzech dni od spotkania. W czasie trwania terapii pozostaję w kontakcie z opiekunami, w razie konieczności modyfikuję zalecenia. W przypadku problemów z urynacją pozakuwetową w domu, w którym jest więcej niż jeden kot, przed konsultacją wskazane jest upewnienie się, który kot – i czy tylko jeden – urynuje nieprawidłowo. Można to zrobić na przykład poprzez tymczasowe rozdzielenie kotów lub umieszczenie kamery. Nagrania bardzo ułatwiają analizę, szczególnie w przypadku zachowań agresywnych. Dlatego, jeżeli to tylko możliwe, bardzo proszę o przesłanie mi filmów przed konsultacją. Przed wizytą konieczne jest badanie lekarskie w celu wykluczenia wszystkich zdrowotnych przyczyn problemowego zachowania.